පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රි ධුරයට අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා පත් කෙරේ

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධුරය අහිමිවීම හේතුවෙන් පුරප්පාඩු වු පාර්ලිමේන්තු අසුන සදහා අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා පත් කෙරේ. තේරීම් භාර

Read more

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට සුදානම් බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාව පවසයි

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට සුදානම් බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාව පවසයි. මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ ඉදිරි කටයුතු පිළීබඳ මැතිවරණ කාර්යාලයේ අද

Read more

ඡන්දහිමි නාමලේඛණයෙන් නම් ඉවත් කිරීම අසාධාරණ යැයි පවසා රිෂාඩ් බදියුදින්ගෙන් මැතිවරණ කොමිසමට ලිපියක්.

දශක තුනක පමණ කාලයක් යුද්ධය හේතුවෙන් අවතැන්ව සිටින ජනතාව උපන් ගම්බිම්වල ඡන්ද හිමි නාමලේඛණයේ ලියාපදිංචි කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි

Read more

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම ඉක්මනින් පැවැත්වීම මැතිවරණ කොමිසමේ මතය බව එහි සභාපති පවසයි

මහජන අභිලාෂ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා ඉතා ඉක්මනින් පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම පැවැත්විය යුතු බව මැතිවරණ කොමිසමේ මතය බව

Read more