රම්බෝ නමැති අලියා වෙනත් ස්ථානයකට රැගෙන යාමේ තීරණය අත්හිටුවෙයි

උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානයේ සිටින රම්බෝ නමැති අලියා වෙනත් ස්ථානයකට රැගෙන යාමේ තීරණය අත්හිටුවෙයි. මිනිසුන් සමග මිත්‍රශීලි මෙම අලියා වනෝද්‍යාන මායිමේ

Read more

වසර 10 කදී වල්අලි 3000 ක් රටට අහිමි වෙයි

ගෙවුනු මාස තුනේ දී රටේ සීමිත වල් අලි ගහණයෙන් 89 දෙනෙකු දැයට අහිමි වී ඇතැයි වනජීවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්දන සුරියබණ්ඩාර

Read more