මෙරට ජනගහනයෙන් සියයට 44 ක් අලි ගැවසෙන ප්‍රදේශවල

අලි-මිනිස් ගැටුම විසදීමට සාර්ථක ක්‍රමවේදය විදුලිවැට ස්ථාපිත කිරීම බව සංරක්ෂණ පර්යේෂණ ආයතනයේ සභාපති ආචාර්ය පෘතුවිරාජ් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි. අලිවැට අසාර්ථකවීමට

Read more

අලි-මිනිස් ගැටුම පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව යළි කෝප් කමිටුවට

ශ්‍රී ලංකාවේ අලි-මිනිස් ගැටුම පිළිබඳව විශේෂ විගණන වාර්තාව ලබන අගහරුවාදා නැවතත් පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව

Read more

අලි-මිනිස් ගැටුමෙන් ලොව වැඩියෙන්ම අලි මරණ සිදුවන රට ශ්‍රී ලංකාවයි

අලි-මිනිස් ගැටුම හේතුවෙන් ලොව වැඩියෙන්ම අලි මරණ සිදුවන රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇතැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණ

Read more