මධ්‍යම පරිමාණ දේශීය ව්‍යාපාර හතකට ශ්‍රී ලංකා@100 සහය

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන ශ්‍රී ලංකා@100 ([email protected]) ව්‍යාපෘතිය, ඉහළ වර්ධන විභවයක් ඇති මධ්‍යම පරිමාණ සමාගම් හතක් මෙම

Read more

කළුගල් හා පස් හා වැලි කැණීම් සිදුකළ ස්ථාන පුනරුත්ථාපනය නොකළ ව්‍යාපාරිකයන්ට යළිත් බලපත්‍ර නොදීමේ තීරණයක්

කළුගල් , පස් හා වැලි කැණීම් සිදුකරන ස්ථාන විධිමත්ම පුනරුත්ථාපනය කිරීමට ක්‍රියා නොකරන පුද්ගලයන්ට නැවත ඒ සදහා බලපත් නිකුත් නොකිරීමට

Read more

දිගු කාලීන ආර්ථික පුනරුදය පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා පෞද්ගලික අංශය සමග සාකච්ඡාවක

ආර්ථික වර්ධනය සිදුවිය යුත්තේ සමාජයේ සෑම ස්ථරයක්ම ආරක්ෂා වන අන්දමින් බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පෙන්වා දෙයි. එහිදී පෞද්ලික අංශයේ

Read more