අහිතකර දේශගුණික බලපෑම් අවම කරන්න ගිවිසුමක්

දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් ඇතිවන අහිතකර බළපෑම් අවම කර ගැනීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව හරිත දේශගුණික අරමුදල සමඟ සත්කාරක රාජ්‍ය ගිවිසුමකට එළඹීමට

Read more

ජනතා හදවත් තුටු කොට සරැළි නගන නිල් දියවර

(නදීරා අමරසිංහ)   ශ්‍රී ලංකාව අපූර්ව භුමියකි.  ඒ භූමියේ අපූර්වත්වය හදුනාගත් පෙර රජ දරුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය ලක්ෂණත් , ජන ජීවිතයක්

Read more

රිටිපන්න ධීවරයා අභියෝග මැදින් සියවස් තුනකට

( ප්‍රේමලාල් විජේසිංහ)   පිටිපන්න ධීවර කර්මාන්තයේවන  නියුතු ජන කොට්ඨාශයේ ඉතිහාසය සොයා බැලීමේදී එය 18 සියවස තෙක් දිවයයි. එම සියවසේදී

Read more