චීනය ” දරිද්‍රතාවය අවම කිරීමේ අත්දැකීම් ” සාරාංශගත කරයි

චීන රජය “මානව දරිද්‍රතාවය අවම කිරීමේ චීනයේ පරිචය” යන ධවල පත්‍රිකාව නිකුත් කර ඇත. පසුගිය වසර 100 තුළ චීන කොමියුනිස්ට්

Read more

ජාතික ඩෙංගු මර්දන සතියක්

ජාතික ඩෙංගු මර්දන සතියක් ප්‍රකාශයට පත්කෙරේ. ලබන 14 වැනිදා සිට 21 වැනිදා දක්වා එය ක්‍රියාත්මකයි. සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයේ පැවැති මාධ්‍ය

Read more