යුරෝපා සංගමයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 08 ක ආධාරයක්

යුරෝපා සංගමය ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 8 යි දශම 2 යි 6 ක මුල්‍යාධාරයක් පිරිනමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ආහාර සුරක්ෂිතා

Read more

මොඩෙර්නා ආයතනයේ කොරෝනා එන්නතට යුරෝපා සංගමයේ අනුමැතිය

මොඩෙර්නා ආයතනයේ කොරෝනා එන්නතට යුරෝපා සංගමයේ අනුමැතිය හිමිවෙයි. ඒ අනුව එම එන්නත භාවිත කිරීමට අවසර ලබාදීමට එම සංගමයේ අවධානය යොමුවී

Read more

බ්‍රිතාන්‍ය හා යුරෝපා සංගමය අතර වෙළෙද ගිවිසුමක්

බ්‍රිතාන්‍ය හා යුරෝපා සංගමය අතර වෙළෙද ගිවිසුමක් ඇතිකරගැනිමේ සාකච්ඡා අවසන් දිනට ලගාවෙයි. කෙසේ හෝ එකගතාවකට එලැඹිමේ අරමුණින් අද රාත්‍රිය වනතුරුම

Read more

බ්‍රිතාන්‍ය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් විමත් සමග ඇති වූ වෙළෙඳ හිගය පිළීබඳ අවසන් එකගතාවක්

බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් විමට ගත් තීරණයත් සමග දෙපාර්ශ්වයේ වෙළෙඳ පරතරය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් මතුව තිබේ. එම වෙළෙඳ පරතරය

Read more