යුරෝපයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ඉහළට

යුරෝපය පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවේ ඉහළ යෑමක් දක්නට ලැබේ. ජර්මනියෙන් නව ආසාදිතයින් පන්දසකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් හදුනාගෙන ඇත. ඉකුත් අප්‍රේල් මාසයේ

Read more