යහපාලන රජයේ අදුරදර්ශී මුල්‍ය කළමනාකරණය රටේ අර්බුද රැසකට හේතු වෙයි.

යහපාලන රජයේ අදුරදර්ශී මුල්‍ය කළමනාකරණය හේතුවෙන් වර්තමානයේ දී බොහෝ ආනයන සීමා කිරිමට සිදුවී තිබෙන බව ඇමති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

Read more

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුල්‍ය ගැටඵ කෝප් කමිටුවේ විමසුමට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද යළිත්වරක් කෝප් කමිටුවට කැදවා තිබේ. පෙබරවාරී 11 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කෝප් කමිටුවට කැදවා

Read more