විගමණික සේවකයන් ආපසු ගෙන්වා ගැනිම හා නිරෝධායනය රජයේ වියදමින්

ශ්‍රී ලංකා විදේශ නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වි විදේශ රැකියා සදහා ගිය පිරිස ආපසු සිය රට ගෙන්වා ගැනිම හා නිරෝධානයට ලක්

Read more

2019 දී විදේශ තානාපති කාර්යාල නිලධාරින් සඳහා රුපියල් මිලියන 800 ක් වැයකර ඇතැයි කෝප් කමිටුවේදී හෙලි වෙයි.

2019 වසර සඳහා පමණක් විදෙස් තානාපති කාර්යාලවල මෙරට නිලධාරින් සඳහා රුපියල් මිලියන 800 ක් වැයකර ඇතැයි කෝප් කමිටුවේදී හෙළි විය.

Read more

කොවිඩ් ව්‍යවසනයෙන් පිඩාවට පත් ශ්‍රමිකයන් ගෙන්වා ගැනීමට විශේෂ විමර්ෂණ

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ අරමුදල් භාවිතකර කොවිඩ් ව්‍යවසනයෙන් පිඩාවට පත්ව සිටින ශ්‍රමිකයන් දිවයිනට ගෙන්වා ගැනීම සදහා ඇති හැකියාව පිළිබඳ සොයා

Read more

ඉකුත් වසරට සාපේක්ෂව කොරියානු භාෂා විශේෂ පරීක්‍ෂණය සමත්වීම සියයට 20 කින් ඉහළට

මේ වසරට අදාළව පැවැත්වු කොරියානු භාෂා විශේෂ පරීක්‍ෂණයෙන් සමත් සංඛ්‍යාව ඉකුත් වසරට සාපේක්ෂව සියයට 20 ක වැඩිවීමක් පෙන්වන බව ශ්‍රී

Read more

ජපානය රුමේනියාව ඊශ්‍රායලය වැනි රටවල් සදහා මෙරට ශ්‍රමිකයන් යොමු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්

විදේශ රැකියා සම්බන්ධ තම අමාත්‍යංශයේ මෙහෙයවීමෙන් වාර්ෂිකව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 8 ක විදේශ විනිමයක් රටට ලැබෙන බව විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන

Read more