ගුවන් හමුදා 70 වන සංවත්සර ගුවන් යානා සංදර්ශනය අදත්

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 70 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් සංවිධාන කල ගුවන් යානා සංදර්ශනය කොළඹ ගාලුමුවදොර පිටියේදී අදත් පැවැත්වේ. ගුවන් යානා

Read more

අලුත්වැඩියා කල ලංගම බස්රථ 273 ක් නැවත මගී ප්‍රවාහන පද්ධතියට

අබලන්විම හේතුවෙන් ධාවනයෙන් ඉවත් කර තිබු ශ්‍රි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස්රථ 273 ක් අලුත්වැඩියා කර නැවත මගී ප්‍රවාහන පද්ධතියට

Read more