ගම්පෙරළිය වැඩසටහනෙන් ආණමඩුවට ව්‍යාපෘති 700 ක්

ගම්පෙරළිය රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ  ආණමඩුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය තුළ ව්‍යාපෘති 700 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන මේ වන විට

Read more

ගොඩබිම් මත්ස්‍ය වගාව පුළුල් කරනවා . ධීවර රාජ්‍ය ඇමති

ධීවර ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය  නඟා සිටුවීම වෙනුවෙන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් කළමානාකරණ අමාත්‍යාශය විවිධ වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව

Read more

ගම්පෙරළියෙන් ගාල්ලට ව්‍යාපෘති 1275ක්

ගම්පෙරළිය ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ වන විට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ව්‍යාපෘති 1275ක් අනුමත වී ඇත. ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සැලසුම් ඒකකය විසින්

Read more

සංවර්ධන වාසනාවේ විශේෂ දිනුම් ඇඳිම සැප්තැම්බර් 27

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන විවිධ සංවර්ධන සංග්‍රාමයන් වෙනුවෙන් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ‘සංවර්ධන වාසනාව ‘ නමින් විශේෂ ලොතරැයියක් හඳුන්වා දී ඇත.

Read more

ගම්පෙරළිය වැඩසටහනේ තවත් අදියරක්

ගම්පෙරළිය ජාතික වැඩසටහන යටතේ සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක් , අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර

Read more

ගම්බද ජනතාවත් ව්‍යවසායක ප්‍රජාවත් බලගන්වන ගම්පෙරලිය සංවර්ධන සංග්‍රාමය අගමැතිවරයාගේ් ප්‍රධානත්වයෙන් කුරුණෑගලදී ඇරඹේ

ගම්බද ජනතාවත් ව්‍යවසායක ප්‍රජාවත් බලගන්වන ගම්පෙරලිය සංවර්ධන සංග්‍රාමය අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිකවැරටිය රස්නායකපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ

Read more