අනං මන්නම් නොකියා , පොතක් අරන් කියවන්න

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා භූමිය ගිනිය නොහැකි තරම් මිනිසුන්ගෙන් පිරී තිබිණ. විටෙක අනුකම්පා විරහිතව පොළවට පතිතවන සූර්ය රශ්මිය හෝ

Read more

ලොවට උඩින් ඉහිලු කුඩය රැකගමු ඕසෝන් වියන

( නදීරා අමරසිංහ)     මිනිස්සුනට ජීවත්වන්නට අවැසි දෑ බොහෝය. ඔවුන් සිතන පරිදි මිල -මුදල්, යාන- වාහන, ඉඩ- කඩම්, ගේ-

Read more