පාස්කු වාර්තාව කථානායකවරයාට

පාස්කු කොමිසමේ වාර්තාව ජනාධිපතිතුමාගේ නීති කටයුතු පිළිබඳ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් හරිගුප්ත රෝහණධීර මහතා කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා වෙත අද පෙරවරුවේ

Read more