දරුවන් සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂිතව පාසල්වලට කැදවීමට දැඩි වගකීමෙන් ක්‍රියා කළයුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා අවධාරණය කරයි

දරුවන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව පාසල්වලට කැඳවීමට සියලු පාර්ශ්ව දැඩි වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා අවධාරණය

Read more

එංගලන්තයේ සිට මගීන් මෙරටට ගෙන්වීම තාවකාලිකව නතර කිරීමට ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දෙයි

එංගලන්තයේ සිට මගීන් මෙරටට ගෙන්වීම තාවකාලිකව නතර කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා තීරණය කරයි. දෛනිකව රැස් වන කොවිඩ් කමිටුව සමග

Read more

සංචාරකයන් සදහා රට විවෘත කිරීමට සියල්ල සුදානම් බව විෂය භාර ඇමති පවසයි

ගුවන් තොටුපල විවෘත කර සංචාරකයන් සදහා රට විවෘත කිරීමට සියල්ල සුදානම් බව ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි. සෞඛ්‍ය බලධාරින් සමග

Read more

මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන් සදහා පහසුකම්

ගුවන් තොටුපොල යළී විවෘත කිරීමෙන් පසුව මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන් සදහා පහසුකම් සැපයීමට සංචාරක සේවා ස්ථාන 80 ක් මේ වනවිට හදුනාගෙන

Read more