දියගම මහින්ද රාජපක්‍ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිඩා සංකීර්ණයේ පිහිටි පරිසර හිතකාමී කෘෂි තාක්‍ෂණික උද්‍යානය වැඩිදියුණු කිරීමට සැලසුම්

හෝමාගම දියගම මහින්ද රාජපක්‍ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිඩා සංකීර්ණයේ පිහිටි පරිසර හිතකාමී කෘෂි තාක්‍ෂණීක උද්‍යානය තම නිරීක්‍ෂණයට ලක් වු බව අමාත්‍ය මහින්දානන්ද

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 199 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරු තිස්අටදහස් 979 දක්වා ඉහළ යයි. ඊයේ ආසාදිතයන් 636 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ. මේ අතර මෙරට

Read more