කුලී නිවැසියන්ට නව නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක්

කුලි නිවැසියන් වෙනුවෙන් නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් ඇරඹේ. මාසිකව රුපියල් 10000 ක හෝ රුපියල් 15000 ක වාරිකයක් මත එම නිවාස ලබා

Read more

මිහිඳු නිවහන වැඩසටහන ලබන ඉරිදා ඇරඹේ

භික්ෂුන් වහන්සේගේ දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක මිහිඳු නිවහන නිවාස වැඩසටහන ලබන ඉරිදා මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඇරඹේ. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එහි ප්‍රධාන

Read more

පෑලියගොඩ සී සිටි වෙළෙඳ සංකිර්ණ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරේ ඉදිකිරිම් ඇරඹෙයි.

ශ්‍රි ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට අයත් සී සිටි වෙළෙඳ සංකිර්ණ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරේ ඉදිකිරිම් අද පස්වරුවේ ඇරඹෙයි. අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල

Read more

අන්තවාදීන්ගේ ව්‍යාජ ප්‍රචාරවලට නොරැවටෙන්නැයි ඉන්දික අනුරුද්ධ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

රටේ අනවශ්‍ය භීතියක් ඇති කරන අන්තවාදීන්ගේ ව්‍යාජ ප්‍රචාරවලට නොරැවටෙන්නැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. අන්තවාදීන් එසේ කටයුතු

Read more

ජනජිවිතවල යථාස්වරූපය නායකයින් විසින් මනාව අවබෝධ කරගැනිම වැදගත් බව ඉන්දික අනුරුද්ධ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි

ජන ජිවිතවල යථා ස්වරූපය නායකයින් විසින් මනාව අවබෝධ කරගැනිම වැදගත් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පවසයි. ඔබට ගෙයක් රටට

Read more