ගිරිඋල්ල සහ පුජාපිටිය පොලිස් වසම්වල ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ

ගිරිඋල්ල පොලිස්වසමේ පන්නල, මුම්මාන සහ වෑත්තැව යන ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ මෙන්ම පුජාපිටිය පොලිස් වසමේ කොස්තොට ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ. කොවිඩ්

Read more

ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා තත්ත්වයෙන් ඉවතට

ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලා තත්ත්වය ඉවත් කිරිම සම්බන්ධයෙන් කොවිඩ් නයින්ටින් පැතිරිම වැලැක්විමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කළේය. ඒ අනුව කොළඹ

Read more

ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද අලුයම පහේ සිට හුදෙකලා බවින් ඉවත් කළ අතර තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අලුතින් හුදෙකලා කෙරේ

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඊයේ හුදෙකලා කෙරිණි. කොවිඩ් 19 පැතිරිම වැලැක්විමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍ය්ථානයේ ප්‍රධානි යුදහමුදාපති

Read more

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කෙරේ

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කරන බව කොවිඩ් 19 පැතිරිම වැළක්විමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍ය්ථානයේ ප්‍රධානි යුදහමුදාපති

Read more

ඉදුරුව ප්‍රදේශ දෙකක් හුදෙකලා කෙරේ-ගාළු අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසල් විවෘත කිරීම 23 වනදා

ඉදුරුවේ තුන්දූව නැගෙනහිර සහ තුන්දූව බටහිර ප්‍රදේශ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි යළ දැනුම්දෙනතුරු හුදෙකලා කර තිබේ. කොරෝනා ආසාදිතයින් හඳුනා ගැනීමත්

Read more

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ

අද උදෑසන 6.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අක්කරෙයිපත්තුව සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කර ඇතැයි කොවිඩ් 19 පැතිරිම වැළක්විමේ

Read more