බස්නාහිර පළාතේ පාසල් ලබන මස 15 වැනිදා විවෘත කිරීම කෙරෙහි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අවධානය

බස්නාහිර පළාතේ පාසල් ලබන මස 15 වැනිදා වනවිට විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා

Read more

නව වසරේ පළමු පාසල් වාරය හෙට සිට

බස්නාහිර පළාත හා දැනට හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල හැර දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශවල පාසල් ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිද ඇතුලුව හෙට යළි ආරම්භ කෙරේ.

Read more

සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව පාසල් ආරම්භ කිරීම සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් විදුහල්පතිවරුන්ට උපදෙස්

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරමින් පාසල් ආරම්භ කිරීම සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විදුහල්පතිවරුන්ට උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කරයි. සිසුන් පාසලට පැමිණීමේ දී පාසල

Read more

දරුවන් සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂිතව පාසල්වලට කැදවීමට දැඩි වගකීමෙන් ක්‍රියා කළයුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා අවධාරණය කරයි

දරුවන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව පාසල්වලට කැඳවීමට සියලු පාර්ශ්ව දැඩි වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා අවධාරණය

Read more

බෞද්ධ දහම් පාසල් ලබන 17 වැනිදා සිට යලි ආරම්භ කෙරේ

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමුනු බෞද්ධ දහම් පාසල් ලබන 17 වැනි ඉරිදා සිට යලි ආරම්භ කරන බව බෞද්ධ

Read more

නව වසරේ පළමු පාසල් වාරය ජනවාරී 11 වැනිදා සිට

බස්නාහිර පළාතේ හා හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල පාසල් හැර සෙසු පාසල්වල නව වාරය ජනවාරී 11 වැනිදා ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන

Read more

ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලා තත්ත්වය අද අඑයම සිට ඉවතට – තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අලුතින් හුදෙකලා කෙරේ

කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල දැනට හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද අලුයම 5.00 සිට හුදෙකලා බවින් ඉවත් කෙරෙන අතර අලුතින්

Read more

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ කිහිපයක් හෙට සිට හුදෙකලා බවින් ඉවතට – තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ

කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල දැනට හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ කිහිපයක් හෙට අලුයම 5.00 සිට හුදෙකලා බවින් ඉවත් කෙරෙන අතර අලුතින්

Read more

පිටකොටුව හුදෙකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කළද තොග වෙළෙඳ කටයුතුවලට අවසර හිමි නොවේ

කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ දැනට හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද අලුයම 5.00 සිට හුදෙකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කරන බව

Read more

බස්නාහිර පළාත සහ හුදෙකලා කරන ලද ප්‍රදේශ හැර සෙසු පළාත්වල පාසල් 3 වන වාරය අද ඇරඹෙයි

බස්නාහිර පළාත සහ හුදෙකලා කරන ලද පොලිස් බලප්‍රදේශවල පිහිටි පාසල් හැර අනෙකුත් පාසල් අද විවෘත කෙරේ. ඒ අනුව 6 ශ්‍රේණියේ

Read more