ප්‍රාදේශිය බෙහෙත් ශාලා කඩිනමින් පූර්ණ සක්‍රිීයත්වයට පත්කිරීමට ජනපතිගෙන් උපදෙස්

බෝනොවන රෝගවලින් පෙළෙන්නන් කොවිඩ් ආසාදනයෙන් බේරා ගැනීම සඳහා විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවසයි. සෙසු

Read more