ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත මැතිවරණය අදයි

ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත මැතිවරණය අදයි. ප්‍රාන්ත සභාවේ ආසන 234 කට නියෝජිතයන් තෝරා පත්කර ගැනීම එහිදී සිදුවෙයි. හිටපු ප්‍රධාන ඇමතිනිය ජයලලිතා

Read more

ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත 5 ක මැතිවරණ ඇරඹේ

කොරෝනා වයිරසයේ ව්‍යාප්තිය මධ්‍යයේ ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන ප්‍රාන්ත 5 ක මැතිවරණ දැන් පැවැත්වෙයි. ඇසෑම් කේරල පුඩුචෙරි තමිල්නාඩු හා බටහිර බෙංගාල එම

Read more