යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයෝ් 75 දෙනෙක් හදුණා ගැනෙති.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 75 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇතැයි උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ඒ.කේතිෂ්වරන් මහතා පවසයි. ඉන් ආසාදිතයන්

Read more

බුරවි සුළි කුණාටුවෙන් පීඩාවට පත් යාපනය ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුඵ පහසුකම්

බුරවි සුළි කුණාටුවෙන් පීඩාවට පත් යාපනය ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇතැයි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කනපතිපිල්ලේ මහේෂන් මහතා

Read more