බෞද්ධ දහම් පාසල් ලබන 17 වැනිදා සිට යලි ආරම්භ කෙරේ

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමුනු බෞද්ධ දහම් පාසල් ලබන 17 වැනි ඉරිදා සිට යලි ආරම්භ කරන බව බෞද්ධ

Read more