සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට විභාග සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් අද

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට විභාග සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලු සහ විභාගයට පෙනී සිටින ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කරන විශේෂ

Read more

පාසල් දරුවන්ටද අහඹු ලෙස කෝවිඩ් පරීක්ෂණ

හුදෙකලා ප්‍රදේශ හැර අනෙකුත් ප්‍රදේශවල අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වන සිසුන් සිටින පාසල් අද විවෘත කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ

Read more

බස්නාහිර පළාතේ පාසල් ලබන මස 15 වැනිදා විවෘත කිරීම කෙරෙහි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අවධානය

බස්නාහිර පළාතේ පාසල් ලබන මස 15 වැනිදා වනවිට විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා

Read more

පාසල් සිසුන්ගේ පැමිණිම සියයට 60 ඉක්මවයි

සමස්තයක් ලෙස සිසුන් පාසල් පැමිණිම සියයට 60 ඉක්මවා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පවසයි. ගුරුවරුන්ගේ පැමිණිම

Read more

පාසල් විවෘත කිරීමට වගකීමෙන් සහාය දෙන්නැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ඉල්ලීමක් කරයි

නව පාසල් වාරය සදහා ගුරුවරුන්ගේ හා සිසුන්ගේ පැමිණිම සතුටුදායක මට්ටමක පවතින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙර්රා මහතා කියයි.

Read more

විධිමත් අධීක්ෂණයක් සහිතව පාසල් යලි ආරම්භ කළ බව අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා කියයි

විධිමත් අධීක්ෂණයක් සහිතව පාසල් යලි ආරම්භ කළ බව අධ්‍යාපන ඇමති මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා කියයි. අද දිනයේ පාසල්වල සිසුන්ගේ

Read more

දරුවන් සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂිතව පාසල්වලට කැදවීමට දැඩි වගකීමෙන් ක්‍රියා කළයුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා අවධාරණය කරයි

දරුවන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව පාසල්වලට කැඳවීමට සියලු පාර්ශ්ව දැඩි වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා අවධාරණය

Read more

දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ අපහසුතා හඳුනාගෙන ඒවාට පිළියම් යොදන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි

දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ පවතින අපහසුතා හඳුනාගෙන ඊට පිළියම් යොදන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පවසයි. ඒ අනුව

Read more

නව වසරේ පළම පාසල් වාරය ලබන 11 වැනිදා සිට

බස්නාහිර පළාතේ හා දැනට හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල පැසල් හැර සෙසු ප්‍රදේශවල පාසල්වලට පළමුවැනි ශ්‍රේණිය සඳහා ළමයින් ඇතුලත් කරගැනිම ලබන

Read more

බස්නාහිර පළාතේ සහ හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ හැර සෙසු ප්‍රදේශවල පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශ ජනවාරි 11 වැනිදා ඇරඹෙයි.

බස්නාහිර පළාතේ සහ හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ හැර සෙසු ප්‍රදේශවල පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශය අධ්‍යයන කටයුතු සදහා ජනවාරි 11 වැනිදා ආරම්භ

Read more