චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ කතන්දරය විශේෂ ප්‍රචාරක සමුළුවක් චීනයේ ෂින්ජියං ප්‍රදේශයේ උරුමිචි හිදී ඊයේ පැවැත්විණි

චීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයේ කතන්දරය නැමැති විශේෂ ප්‍රචාරක සමුළුවක් චීනයේ ෂින්ජියං ප්‍රදේශයේ උරුමිචි හිදී ඊයේ පැවැත්විණි. චීන ජනාධිපති ෂි ජිම්පින් මහතාගේ

Read more

ගුවන්විදුලි රතන සූත්‍රය සජ්ජායනය

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව දිවයින පුරා වෙහෙර විහාරස්ථානවල සංවිධාන කරන මහානුභාව සම්පන්න රතන සූත්‍රය සජ්ජායනය කිරීම රත්නපුර කුරුවිට ශ්‍රී අභිනවාරාම

Read more