මහර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය පිළිබඳව සොයා බැලීමට පත්කළ කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව අධිකරණ ඇමතිවරයාට ඉදිරිපත් කෙරේ

මහර බන්ධනාගාරයේ පසුගියදා ඇතිවු සිද්ධිය පිළිබඳව සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට පත් කෙරුනු කමිටුව සිය අවසන් වාර්තාව අධිකරණ ඇමති මොහොමඩ්

Read more

මහර බන්ධනාගාර සිද්ධියේ අතුරු වාර්තාව අධිකරණ ඇමතිට භාරදෙයි

මහර බන්ධනාගාරයේ පසුගියදා ඇතිවු සිද්ධිය පිළිබඳව සොයාබලා වාර්තා කිරීමට පත්කළ කමිටුව් අතුරු වාර්තාව අද පස්වරුවේ අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා

Read more

මහර බන්ධනාගාර සිද්ධියේ පුර්ණ වගකීම රජය භාර ගන්නා බවට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක්

මහර බන්ධනාගාරයේ ගැටුම සම්බන්ධයෙන් පුඵල් විමර්ශනයක් සිදු කෙරෙන බව අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසයි. එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පුර්ණ වගකීම රජය

Read more