සේවක අර්ථසාධක ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම දිවයිනපුරා ඇති කලාප කම්කරු කාර්යාල මගින්

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සහ අයදුම්පත් භාරදීම සදහා කොළඹ නාරාහේන්පිට කම්කරු මහ ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණීමෙන් වළකින්නැයි කම්කරු කොමසාරිස්

Read more

පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ දැමිීමට අවධානය

පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස අවුරුදු 60 දක්වා ඉහළ දැමිීමට කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ අවධානය යොමුවෙයි. ලෝකයේ

Read more

බ්‍රැන්ඩික්ස් සේවක චෝදනා විමර්ශනයට කම්කරු ඇමතිවරයාගෙන් කමිටුවක්

මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයන්ට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයවීම හා එය වළක්වා ගැනීමට ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වන චෝදනා හා පැමිණීලි

Read more

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මහජන සේවා ප්‍රාදේශිය කාර්යාල වලින් ඉටු කර ගන්නැයි කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ජනතාවට දැනුම් දෙයි

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මහජන සේවා වලට අදාල සියලු කටයුතු තමන් පදිංචි ප්‍රදේශයේ කම්කරු කාර්යාල වලින් ඉටු කර ගන්නැයි කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

Read more