එස් ඩබ්ලිව් ආර් ඩී බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා මෙරට යුගයක් වෙනස් කර නව යුගයක් බිහිකළ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙකු බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා කියයි

දිවංගත අගමැති එස් ඩබ්ලිව් ආර් ඩී බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා මෙරට යුගයක් වෙනස් කර නව යුගයක් බිහිකළ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙකු බව හිටපු ජනාධිපති

Read more

සුචරිතය මුල් කර ගනිමින් සමාජ සංස්කෘතික පුනර්ජීවනයක් සිදු කරන බව විපක්ෂ නායකයා පවසයි

සුචරිතය මුල් කරගෙන ඉදිරියේදී සමාජ සංස්කෘතික පුනර්ජීවනයක් සිදු කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ

Read more

කොරෝනා තුරන් කිරීමට දෙමල ප්‍රගතිශිලී සන්ධානයේ පුර්ණ සහාය

කොරෝනා වෛරසය මෙරටින් තුරන් කිරීම සදහා සිය සන්ධානයේ පුර්ණ සහාය රජයට ලබාදෙන බව දෙමල ප්‍රගතිශිලී සන්ධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මනෝ

Read more