“සරුජයගම“ ජනතා අයිතියට

“සරුජයගම “ ආදර්ශ ගම්මානය අද (19) ජනතා අයිතියට පත් කිරීම නිවාස හා ඉඳිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් සිදු කෙරේ.

Read more

නැගෙනහිර පළාතේ තරුණ ව්‍යවසායකයින් 327ක් “එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා“ හා අත්වැල් බැඳගනිති.

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක “ තුරුණු දිරිය”  ණය යෝජනා ක්‍රමයෙන් ණය ලබා ගැනීම සඳහා නැගෙනහිර පළාතේ තරුණ  ව්‍යවසායකයින්

Read more

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා මඟින් කාන්තා ව්‍යවසායකන් බිහිවීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක්

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයේ සංඛ්‍යා ලේඛන මඟින් කාන්තා ව්‍යවසායකන් බිහිවීමේ  ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබෙන බව බව මුදල් හා

Read more

”තුරුණු දිරිය” ණය යෝජනා ක්‍රමය සඳහා ව්‍යාපාර සැළසුම් 783ක්

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය ( SEDD ) විසින් 2018 අගෝස්තු මස වන විට, දිවයිනේ සියලුම ප්‍රදේශ

Read more

”තුරුණු දිරිය ලංකා බැංකු ණය යෝජනා ක‍්‍රමය’ සඳහා මධ්‍යම පළාතෙන් ව්‍යවසායකයින් 189 දෙනෙක්

යොවුන් ව්‍යවසායකයින් නගාසිටුවීම අරමුණු කරගනිමින් අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප‍්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලයේ මැදිහත්වීම මත ක‍්‍රියාත්මක වන ”තුරුණු දිරිය ලංකා බැංකු ණය යෝජනා ක‍්‍රමයට ”

Read more

මුල්‍ය දුෂ්කරතාවලට පත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල් හිමියන්ට සහන

ලබාගත් ණය මුදල් ගෙවාගත නොහැකිවීමෙන් සිය ව්‍යාපාරයන්හි දෛනික අරමුදල් සපයාගත  හා බැංකු අරමුදල් සපයාගත නොහැකි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වී

Read more

කළු ගඟ සංවර්ධනයට සෞදියෙන් මිලියන 2560ක්

කළු ගඟ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තු කළ වියදමට වඩා වැඩි මුදලක් වැයවීම හේතුවෙන් එම හිඟ කොටස් ගෙවීම පිණිස රුපියල් මිලියන

Read more

වාණිජ බැංකුවලට “එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” කවුළු

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව සඳහා “ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ”

Read more

මධ්‍යම ආදායම්ලාභීන්ට නිවාස ණය

“එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” ව්‍යාපෘතිය යටතේ මධ්‍යම ආදායම්ලාභීන්ට නිවාස ණය ලබා දීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ. මධ්‍යම ආදායම්ලාභීන්ගේ සීඝ්‍ර වර්ධනය හා

Read more