සෞභාග්‍යයා ණය යෝජනා ක්‍රමය

ධිවර කාර්මිකයන් වෙනුවෙන් ධිවර සෞභාග්‍යයා ණය යෝජනා ක්‍රමය ආරම්භ කෙරේ. ධිවර අමාත්‍යංශය ලංකා බැංකුව සමග එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන මෙම ණය

Read more

විදෙස් ණය නිසිපරිදි ආපසු ගෙවීම ප්‍රතිපත්තිය බව රජය පවසයි

විවිධ රටවලින් ජාත්‍යන්තර ආයතන වලින් ගත් ණය අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතු දිනයට ගෙවා අවසන්කිරිම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ්

Read more

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට වරම් අහිමි වන සිසුන්ට රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාල පාඨමාලා හැදෑරිමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පොළි රහිත ණය යෝජනා ක්‍රමයක්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල අනුව සුදුසුකම් සහිත සිසුන්ට රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවලදි උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීමට

Read more