රටේ සැමට ප්‍රතිලාභ අත්වන යහපත් ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් ගොඩනගන බව ජනපති කියයි

රටේ සැමදෙනාටම සහ සෑම ප්‍රදේශයකටම ප්‍රතිලාභ අත්වන යහපත් ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් ගොඩනගන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසය.ි මෙම ඉලක්කය

Read more

රට තුළ වගා කළ හැකි දේ වගා කර දේශිය ගොවියා ශක්තිමත් කරන බවට ජනාධිපතිතුමා සහතික වෙයි

මෙරට වගා කළ හැකි දේ වගාකර පිටරට ගොවියාට යන මුදල් දේශිය ගොවියාගේ අතට ඒමට සලස්වන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා

Read more

2021 අයවැය තුනෙන් දෙකක බහුතර ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මතයි

ලබන වසර සදහා අයවැය තුනෙන් දෙකක වැඩි ඡන්දයෙන් පාර්ිලිමේන්තුවේදි ඊයේ සම්මත විය. අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 151 ක් ලැබුණු අතර ඊට

Read more