බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදහසකට ආසන්න පිරිසක් බදවා ගැනීමට පියවර

බන්ධනාගාර සිරකරු සමාලෝචන වැඩසටහන නීතියක් වශයෙන් පවතින ක්‍රියාදාමයකි. එමගින් මරණ දඩුවම හිමිවී ඇති සිරකරුවන්ට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඩුවම් ලබාදීමටත් ජීවිතාන්තය දක්වා

Read more

බන්ධනාගාරවල සිටි සිරකරුවන් 27 දහසකට අධීක සංඛ්‍යාව 17 දහස දක්වා අඩුකර ගැනීමට හැකි වු බව ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි

බන්ධනාගාරවල සිටි සිරකරුවන් 27 000 අධික සංඛ්‍යාව මේ වන විට 17 000 දක්වා අඩුකර ගැනීමට හැකිවී ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන්

Read more

සිරකරුවන් 8300 කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ වනවිට නිදහස් කර ඇතැයි ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි

සිරකරුවන් 8300 කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ වනවිට නිදහස් කර ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා පවසයි. සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම සදහා

Read more

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ කම්කරු සමාජ අරමුදලක් මගින් නව රක්ෂණ ක්‍රමයක්

අයවැය කාරක සභා විවාදය 15 වැනි දිනටත් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ පැවැත්විනි. අධිකරණ හා කම්කරු යන අමාත්‍යංශවල වැය ශීර්ෂ ඊයේ සාකච්ඡා කෙරිණි.

Read more

මහර බන්ධනාගාර සිද්ධියේ අතුරු වාර්තාව අධිකරණ ඇමතිට භාරදෙයි

මහර බන්ධනාගාරයේ පසුගියදා ඇතිවු සිද්ධිය පිළිබඳව සොයාබලා වාර්තා කිරීමට පත්කළ කමිටුව් අතුරු වාර්තාව අද පස්වරුවේ අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා

Read more

දඩ මුදල් ගෙවා ගැනිමට නොහැකිව බන්ධනාගාරගත කර සිටින රැදවියන්ට නිදහස

දඩ මුදල් ගෙවා ගැනිමට නොහැකිව බන්ධනාගාරගත කර සිටින රැදවියන් නිදහස් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා පවසයි.මේ යටතේ රැදවියෝ

Read more

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ආදායම් බද්දෙන් නිදහස්

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා පවසයි  මැණික් කර්මාන්තයේ යෙදෙන අයට රුපියල්

Read more

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය වැඩි ඡන්ද 132 කින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මතයි

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ වැය ශිර්ෂය වැඩි ඡන්ද 132 කින් පාර්ලිමේන්තුවේදි ඊයේ සම්මත විය. ඊට පක්ෂව ඡන්ද 137 ක් ලැබුනු අතර විපක්ෂව

Read more

ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්කර තිබේ. ඔහු ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති

Read more