ලොව සුපිරි ගෝල්ෆ් ක්‍රිඩක ටයිගර් වුඩ්ස්ට අනතුරකින් දරුණු තුවාල

ලොව සුපිරිතම ගෝල්ෆ් ක්‍රිඩකයා වන අමෙරිකාවේ ටයිගර් වුඩ්ස් මෝටර් රථ අනතුරකින් දරුණු තුවාල ලබයි. ලොස්ඇන්ජලීස් හිදී ඔහු ගමන් ගත් රථය

Read more

ලොවපුරා බෞද්ධයන් අන්තර්ජාලය හරහා එකමුතු කෙරේ

බෞද්ධ දර්ශනය ලොව පුරා ගෙනයාමට අමෙරිකාවේ සහ ලොවපුරා සිටින ධර්මදුත සේවයේ නියුතු මහා සංඝරත්නය සිදුකරන්නාවු මහගු සත්කාරය සුවිශේෂී අගය කිරීමකට

Read more