වී සහල් බවට පත්කර කඩිනමින් වෙළෙඳපලට

වී මෙට්‍රික් ටොන් තිස්හතර දහසක් මිලදි ගැනේ. මහ කන්නයේ වි මෙසේ මිලදි ගත් බව වි අලෙවි මණ්ඩලය කියයි. ඒවා සහල්

Read more

තවත් වී මෙට්‍රික් ටොන් තිස්හතර දහසක් මිලදි ගැනේ

වී මෙට්‍රික් ටොන් තිස්හතර දහසක් මිලදි ගැනේ. මහ කන්නයේ වි මෙසේ මිලදි ගත් බව වි අලෙවි මණ්ඩලය කියයි. ඒවා සහල්

Read more

මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමට භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් කෝටි 1600 ක්

මහ කන්නයේ රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහනක් ඇරඹෙයි. ගොවියාට විශේෂ වරප්‍රසාදයක් සැපයීමේ අරමුණීන් ආරම්භ කළ තෙතමනය සහිත වී මිලදී ගැනීමේ

Read more

මහ කන්නයේ වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ තුනක් මිලදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 1600 ක්

මෙරට ඉතිහාසය් පලමුවරට මෙවර මහ කන්නයේ වී අලෙවි මණ්ඩලය වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ තුනක් සෘජුවම ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගන්නා බව ඇමති

Read more

මෙවර මහ කන්නයේදී වී වගා අක්කර ලක්‍ෂ 7 ක්

මෙවර මහ කන්නයේදී අක්කර ලක්‍ෂ 7 ක වී වගා කිීරීමට අපේක්ෂා කරන බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. දිවයිනේ ප්‍රධාන ජලාශ හා

Read more