කිරුළ අහිමි වු විවාහක රූ රැජින පොලිසී යයි

කොළඹ නෙඵම්පොකුණ මහින්ද රාජපක්‍ෂ රගහලේ පැවැති විවාහක රූ රැජින තේරීමේ තරගයේදී කිරුළ දිනු සුරූපිනියගේ කිරුළ ඉවත් කිරිමත් සමග අර්බුදකාරී තත්ත්වයක්

Read more