වී මිලදී ගැනීමට රජයෙන් රුපියල් මිලියන 83000 ක්

වී මිලදී ගැනීම සදහා රජය රුපියල් මිලියන 83 දහසක මුදලක් වෙන්කර තිබේ. මේ යටතේ රජය වී මෙට්‍රික් ටොන් තුන් ලක්ෂයක

Read more

සේනා උවදුර මර්නදයට නව වෛරසයක්

සේනා දළඹු උවදුර මර්නදයට නව වෛරසයක් හදුන්වාදෙන බව මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අමාත්‍යවරයා පවසයි. මෙය ජෛව පාලන වෛරසයකි. ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ

Read more