ඇසිදිසි අවුරුදු මේලා වෙළද ප්‍රදර්ශනය රූපවාහිනි සංස්ථාව හා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව අතර පරිශ්‍රයේදි

ඇසිදිසි අවුරුදු මේලා වෙළද ප්‍රදර්ශනය රූපවාහිනි සංස්ථාව හා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව අතර පරිශ්‍රයේදි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජගත් පී විජේවිර මහතාගේ

Read more

ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ජනමාධ්‍ය ඇමති ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරේ

රජයේ දැවැන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරිමට ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කළ බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

Read more

පුරවැසි මුළික ජනමාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක්

පුරවැසි මුළික ජනමාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් සඳහා ජනතා අදහස් ලබාගැනේ. පුවත්පත් මණ්ඩලය ව්‍යුහාත්මක ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අදාලව මාධ්‍යවේදින් ඇතුඑ සිවිල් පුරවැසියන්ගෙන් අදහස්

Read more

පාසල් ජනමාධ්‍ය සමාජ ලියාපදිංචි කිරීම ඇරඹේ.

පාසල් මාධ්‍ය සමාජ ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ පාසල් ජනමාධ්‍ය සමාජ ලියාපදිංචි කිරීම ඇරඹේ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සහ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Read more

95 වසරක් සමරන ජාතික ගුවන් විදුලිය වාණිජ බලවේගවලට නතු නොවි ස්වකීය ජාතික මෙහෙවර ඉටු කරමින් සිටින බවට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක්

95 වසරක් සමරන ජාතික ගුවන් විදුලිය වාණිජ බලවේගවලට නතු නොවි ස්වකීය ජාතික මෙහෙවර ඉටු කරමින් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ

Read more