සියයකට වඩා වැඩි දැඩි සත්කාර ඒකක සංඛ්‍යාවක් අප සතුයි – සුව ඇමැති

නිර්වින්දන හා දැඩි සත්කාර විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාවේ 50 වසරක සේවය ඇගයීම සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න

Read more