ගැටලු නිරාකරණය වන තුරු පාරම්පරික වගාවල නිරත වීමට ජනාධිපතිතුමාගෙන් ගොවි ජනතාවට අනුමැතිය

ගැටලු නිරාකරණය වන තෙක් බාධාවකින් තොරව සහ අඛණ්ඩව වගා කටයුතුවල නිරතවීමට ගොවින්ට පුර්ණ අනුමැතිය දෙන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා

Read more

ජනාධිපතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වෙන ගම සමග පිළිසදරක් වැඩසටහනේ 06 වැන්න දැන් මැදිරිගිරියේදි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වෙන ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩසටහනේ 06 වැන්න පොළොන්නරුව මැදිරිගිරිය වෙඩිකච්චිය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේදී දැන් පැවැත්වෙ.

Read more

පහල වායු ගෝලයේ කැලඹිමක් හේතුවෙන් දිවයිනේ පලාත් කිහිපයකට තද වැසි

පහල වායු ගෝලයේ කැලඹිමක් හේතුවෙන් දිවයිනේ පලාත් කිහිපයකට අද දිනය පුරා තද වැසි ඇති වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය

Read more