ඉන්දියානු ජාතිකයෙක් කටුනායකදී අත් අඩංගුවට

විදේශ මුදල් තොගයක් නීති විරෝධී ලෙස රටින් පිට කිරීමට උත්සහ කළ ඉන්දීය ජාතිකයෙකු කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ දී අද (2) අත්

Read more