බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාගේ 122 වැනි ජන්ම දින සමරුම

දිවංගත අගමැති එස් ඩබ්ලිව් ආර් ඩී බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාගේ 122 වැනි ජන්ම සංවත්සරය අදට යෙදී තිබේ. 1926 දී කොළඹ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු

Read more

මෙරට සියලු ජනවර්ග අතර සමගිය ආරක්ෂා කරගැනිමේ වගකිම අවධාරණය කෙරේ

මෙරටේ සියලු ජනවර්ග අතර අතීතයේ සිට පැවැති සමගිය ඉදිරියටත් ආරක්ෂා කර ගත යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉමිතියාස් බාකිර් මාකාර් මහතා

Read more