මිචෙල් බැච්ලට්ගේ ඒකපාර්ශ්විය වාර්තාව ශ්‍රි ලංකාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රි ලංකාව ස්වාධින රාජ්‍යයක් ලෙස සිය වගකිම් ඉටු කරමින් සිටින බව ඇමති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අවධාරණය කරයි. ජගත් මානව හිමිකම්

Read more

පිලිපීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්වීපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කර ගැනේ

පිලිපිනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ආර්ථික දේශපාලන සමාජීය හා ජාත්‍යන්තර සබඳතා වඩාත් ශක්තිමත් කර ගැනීම සදහා නව ක්‍රමෝපායන් කෙරෙහි අවධානය

Read more