නව සංචාරක පනතක් කෙටුම්පත් කිරීමට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය

2005 අංක 38 දරණ සංචාරක පනත අහෝසිකර නව සංචාරක පනතක් කෙටුම්පත් කිරීමට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබෙයි. සංචාරක ඇමතිවරයා ඊට අදාල

Read more

මාස 09 කට පසු විදේශීය සංචාරකයන් පිරිසක් දිවයිනට

ගුවන් තොටුපල හා සංචාරකයන්ට රට යළි විවෘත කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය ඇරඹෙයි. ඒ අනුව අද දහවල් යුක්රේනයේ කියු නගරයේ සිට යුක්රේන

Read more

සංචාරකයන් සදහා රට කඩිනමින් යලි විවෘත කිරීමට අදාලව සෞඛ්‍ය හා සංචාරක බලධාරින් අතර හමුවක්

සංචාරකයන් සදහා රට කඩිනමින් යලි විවෘත කිරීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු වෙයි. ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සදහා සෞඛ්‍ය හා සංචාරක

Read more