පිටකොටුව පාවෙන වෙළෙඳ සංකීර්ණය යලි ජනතාවට

කොළඹ පිටකොටුවේ පාවෙන වෙළෙඳ සංකීර්ණය පිළිසකර කිරීමෙන් පසුව හෙට යලි ජනතා අයිතියට පැවරේ. පසුගිය රජය සමයේ නිසි නඩත්තුවකින් තොරව පැවති

Read more

ඇල්ටෙයාර් බහුමහල් මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය හෙට විවෘත කෙරේ

මෙරට ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රයට අලුත් අත්දැකීමක් සහිත නව නිර්මාණයක් සේ ඉදිකෙරුණු කොළඹ කොම්පඤ්ඤවීදියේ ඇල්ටෙයාර් බහුමහල් මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර හෙට

Read more