එළැඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හිගයකින් තොරව

එළැඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් ජනතාවට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කිසිදු හිගයකින් තොරව වෙලෙදපොලේ පවතින බව වෙලෙද අමාත්‍යංශයේ ලේකම් භද්‍රානි ජයවර්ධන

Read more

නව ජාතික වෙළෙඳ ප්‍රතිපත්තියක් සදහා මහජන අදහස්

නව ජාතික වෙළෙූඳ ප්‍රතිපත්තියක් සදහා මහජන අදහස් ලබාගැනේ. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ එම අදහස් ලබාගන්නා බව ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

Read more

අපනයන ගම්මාන දහසක් ඉදිකර ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට සැලසුම්.

අපනයන ගම්මාන දහසක් ඉදිකර මෙරට අපනයන ක්‍ෂේත්‍රය ශක්තිමත් කිරීම සදහා ක්‍රියාකරන බව වෙළෙඳ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් භද්‍රානි ජයවර්ධන මහත්මිය පවසයි. අපනයන

Read more

දේශිය සෝයාබෝංචි වගාකරුවන්ගේ අස්වැන්නට වෙළෙඳපලක් ලබාදෙන බවට සහතිකයක්.

දේශිය සෝයාබෝංචි වගාකරුවන්ගේ අස්වැන්නට වෙළෙඳපලක් ලබාදෙන බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. දේශියව නිෂ්පාදිත උමේගා සෝයා තෙල් රජයේ

Read more

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සදහා ස්ථාවර මිලක් පවත්වාගෙන යාමට සෘජු ආනයනකරුවන් හා නිෂ්පාදකයන්ගේ එකගතාව

ලබන මස සිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සදහා ස්ථාවර මිලක් පවත්වාගෙන යාමට සෘජු ආනයනකරුවන් හා නිෂ්පාදකයින් එකගතාව පළ කරයි. ඔවුන් සහ ඇමති

Read more

සතොස භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී කිසිදු වංචාවක් සිදුවී නැතැයි එහි සභාපතිවරයා අවධාරණය කරයි

සතොස භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී කිසිදු වංචාවක් සිදුවී නැතැය ිඑහි සභාපති නුෂාඩ් පෙරේරා මහතා කියයි. වංචා සිදුවී ඇති බවට විපක්‍ෂයේ ඇතැම්

Read more