ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත අයෝජනයකට පකිස්තානය සුදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත ආයෝජන සිදුකිරීමට පකිස්තාන රජය ඉදිරිපත් වෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉදිරි සංවර්ධනය පිළිබඳව ඊයේ පැවැති

Read more

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය සංචාරක සංවර්ධන කලාපයක් ලෙස වැඩි දියුණු කෙරේ

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සංචාරක සංවර්ධන කලාපය පරිසර හිතකාමිව ක්‍රියාවට නැංවිම ලබන සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ආරම්භ කරන බව නාගරික සංවර්ධන නිවාස අමාත්‍යංශය

Read more

බී.සී.අයි කැම්පස් නිල වශයෙන් උපාධි පිරිනමන ආයතනයක් බවට පත් කෙරේ

මීගමුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රමුඛ පෙළේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් වන බී.සී.අයි කැම්පස් (BCI campus) පසුගිය නොවැම්බර් 30 වැනි දින කොළඹ අගරදගුරු

Read more