රට තුළ ෆාම් තෙල් නිෂ්පාදනයට තහනමක් නැතැයි වෙළෙඳ ඇමති පවසයි.

රට තුළ ප්‍රමිතින්ට අනුව ෆාම් තෙල් නිෂ්පාදනයට තහනමක් නැතැයි ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කිවේය. විදෙස් රටවලින් ෆාම් තෙල් ආනයනය තහනම්

Read more

සතොස පාඩුව සොයා බැලීමට වෝහාරික පරීක්ෂණයක්

2017 2018 සහ 2019 වසරවලදී සතොස ආයතනය විශාල පාඩුවක් ලබා ඇතැයි අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට

Read more