ස්පාඤ්ඤය හිමෙන් වැසී යයි

වසර 20 කට පසු ස්පාඤ්ඤයේ ශීතලම රාත්‍රිය ඊයේ උදා විය. එරට ප්‍රදේශ රැසකම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක සෘණ 25 ක් වී

Read more

අලි-මිනිස් ගැටුමෙන් ලොව වැඩියෙන්ම අලි මරණ සිදුවන රට ශ්‍රී ලංකාවයි

අලි-මිනිස් ගැටුම හේතුවෙන් ලොව වැඩියෙන්ම අලි මරණ සිදුවන රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇතැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණ

Read more