ජපාන සහ චීන විදේශ අමාත්‍යවරු දුරකතනය ඔස්සේ සාකච්ඡා

ජපාන සහ චීන විදේශ අමාත්‍යවරු දුරකතනය ඔස්සේ සාකච්ඡා පවත්වති. ජපාන විදේශ ඇමති මොටේගි ටොෂිමිට්සු මහතා සහ චීන විදේශ ඇමති වැංග්-යි

Read more

මියන්මාර ජනතා උද්ඝෝෂවලට එල්ල වූ වෙඩි ප්‍රහාර විදෙස් රටවල් හෙළාදකියි

මියන්මාරයේ මහජන උද්ඝෝෂණවල දී එරට ආරක්ෂක නිලධාරිීන් විසින් සිදු කළ වෙඩි තැබීම් ජපානය සහ ඇමරිකාව හෙලාදකී. ජපාන විදේශ අමාත්‍ය මොටෙගි

Read more