සේවක අර්ථසාධක ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම දිවයිනපුරා ඇති කලාප කම්කරු කාර්යාල මගින්

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සහ අයදුම්පත් භාරදීම සදහා කොළඹ නාරාහේන්පිට කම්කරු මහ ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණීමෙන් වළකින්නැයි කම්කරු කොමසාරිස්

Read more

අතරමැදියන්ගෙන් තොරව සිය එළවළු අස්වනු සෘජුවම වෙළඳුන්ට ලබාදිය හැකි වැඩසටහනක්

අතරමැදියන්ගෙන් තොරව සිය එළවළු අස්වනු සෘජුවම වෙළඳුන්ට ලබාදිය හැකි වැඩසටහනක් ඇරඹෙයි. එහි පළමුවැන්න නාරහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේදී ඊයේ පැවැත්වුනි. නියමු ව්‍යාපෘතියක්

Read more

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මහජන සේවා තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මහජන සේවා තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ. අද සිට සිකුරාදා තෙක් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරාහේන්පිට හා වේරහැර කාර්යාල ජනතාව

Read more