රජයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක්

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක් දැන් ක්‍රියාත්මකයි. රට තුළට මත්ද්‍රව්‍ය ගෙන ඒම වැළැක්වීම, මත්ද්‍රව්‍ය සදහා ඇති ඉල්ලුම අවම කිරීම හා මත්ද්‍රව්‍යවලට

Read more

මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යංශයේ මත්ද්‍රව්‍ය තොග ජාවාරම් සම්බන්ධ නිලධාරින් 13 දෙනා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරට

මත්ද්‍රව්‍ය තොග ජාවාරම් කළ බවට සැකපිට මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යංශය මගින් අත්අඩංගුවට ගත් නිලධාරින් 13 දෙනා ලබන 7 වැනිදා දක්වා තවදුරටත්

Read more

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය යටතේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයන් 488 දෙනෙකුට නෛතික පියවර

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ පනත යටතේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේ සිට මේ දක්වා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයන් 488 දෙනෙකුට එරෙහිව නෛතික පියවර ගෙන තිබේ.

Read more